Esperanto 2

De Vicipedia
Esperanto 2 (')
Creada par: René de Saussure
Anio: 1937
Tota parlores:
Familia: Linguas construida
 lingua aidante internasional
Fonte:
State ofisial
Regulada par:
Sifras
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: [2]
ISO 639-3: [3]
SIL: [4]
Mapa
Vide ance: LinguaLista de linguas

Esperanto 2 ia es un reforma de esperanto proposada par René de Saussure en 1937, la proposa final en un cadena longa de tal proposas. La spele de esperanto ia es cambiada par elimina la diacritos e alga de la sonas plu rara:

 • j > y
 • ĵ e ĝ > j
 • ŭ > w
 • ĉ > ch
 • ŝ > sh
 • kv > q
 • ks > x

Alga afisas gramatical ia es cambiada:

 • -n > -u per la acusativa de nomes, pronomes, e corelatas (pe ju per ĝin, tu per tion)
 • -j > -n per la plural de nomes e pronomes (pe lin per lioj, lina per liaj)
 • ajetivos no acorda con sua nomes
 • tiu, ĉiu, etc > ta, cha, etc cuando los altera la nom
 • -aŭ > -e per la sufisa nondefinida averbal
 • -iĝ- > -ev per la sufisa de deveni.

Multe parolas gramatica ia es ance cambiada, pe:

 • kaj > ey ("e")
 • ĉe > be ("a")
 • ol > ki ("ce" de compara)

La sinifias de la preposada de es divideda entre preposadas plu spesifada.

Esperanto 2 ia introdui multe parolas plu internasional ce los en esperanto, pe skolo per lernejo (scola, leteral "aprenderia"). La sistem de ajetivos antonimal es reduida par usa radises per la antonimes, pe tarde per malfrue (tarda, leteral "nontemprana") e poke per malmulte (poca, leteral "nonmulte").

Esemplo[edita | edita la fonte]

Vizitinte perhazarde la 2-a Universala Kongresu de Esperanto be Genevo (te 1906), mi farevis Esperantisto ey partoprenis tie la fondu de la Int(ernacia) Scienca Asocio Esperantista, kaes mi estis elektata sekretaro. Dum pli longe ki qin yaron mi anke estis chef-redaktoro de la Int(ernacia) Scienca Revuo, la oficiala organo de ta Asocio, kay tiam havis pliente ki 800 membrun. En 1907 okazis la 3-a Universala Kongreso de Esperanto be Cambridge, kaw mi anke beestis ey kie mia projekto de internacia helpmono estis akceptata di la Kongreso. Pos ta Kongreso aperis la riformprojekto Ido, verkita di Markezo de Beaufront ey Prof. Couturat. Mi tuy konsciis, ke ta projekto estas tute ne konforma al la spirito de Esperanto, kaes rimarkinda flexeblu Ido detruis per logika derivsistemo tro rigida por la chataga uzado de la lingvo skribe ey parole, ey dey ta tago mi komencis rifuti la pretendun de Ido en la Int(ernacia) Scienca Revuo. Dum mia laboro por la riformo de Esperanto mi examenis ne nur la projektu Ido, sed anke la interlingvun el la skolo "naturista" (Occidental, Latino sine flexione, etp.). Tala lingvoprojekton estas interesa, sed lina awtoron forgesis, ke la ple malfacila parto de la interlingva problemo ne estas la facila kompreno por la Okcidentanon, sed la facila parolado por cha popolon de la terglobo. Ey lo ankore pli malfacila ne estas krei interlingvu, sed ju vivigi, ey tu sukcesis nur Esperanto; forlasi la bazu Esperanta ey la grandega laboru yam farita di la Esperantiston estus vera frenezajo, tiente pli ke la Esperantiston niam akceptos lingvu tute nova.

Bibliografia[edita | edita la fonte]

 • De Saussure (1938). Twelve lessons of Esperanto-II for beginners.
Linguas construida (lista)
Linguas aidante internasional adjuvilobolakcommunicationsspracheengles basalesperanto (esperantido) • esperanto 2esperanto reformidaglobasaglosaidiom neutralidointalinterglossainterlinguakahkosmoskotavalangue nouvellelatinescelatino sine flexionelingua franca novalingua franca nuovalingwa de planetalingwe uniwersalamondialmondlangomundezemundolincomundolingueneonovialoccidentalsessolresolsonaspokiltavouniversalgloturopivolapükyolik
Linguas aidante zonal afrihiliefatesefolkspraakfrenkischmedjusloviansceromániçoromanidslovianto
Linguas esperimental lincoslojbanloglantociponavoksigid
Linguas artal aingeljãdothrakiklingonláadannadsatquenya