Esperanto (gramatica)

De Vicipedia

Vide ance la article jeneral sur esperanto.

Spele e pronunsia[edita | edita la fonte]

Consonantes Consonantes Vocales e diftongos
Eo Lfn Api Eo Lfn Api Eo Lfn Api
b b [b] k c [k] a a [a, ɑ]
c ts [ts] l l [l] e e [e, ɛ]
ĉ tx [tʃ] m m [m] i i [i]
d d [d] n n [n] o o [o, ɔ]
f f [f] p p [p] u u [u]
g g [ɡ] r r [r] aj ai [ai, ɑi]
ĝ dj [dʒ] s s [s] au [au, ɑu]
h h [h] ŝ x [ʃ] ej ei [ei, ɛi]
ĥ h* [x] t t [t] eu [eu, ɛu]
j i* [j] v v [v] oj oi [oi, ɔi]
ĵ j [ʒ] z z [z] uj ui [ui]
*ĥ es pronunsiada como x en rusce.
*j es pronunsiada como i consonantal.

Roles de parolas[edita | edita la fonte]

La rol de un parola es indicada par sufisas:

 • -o - nom
 • -a - ajetivo
 • -e - averbo
 • -i - infinitiva

Cada radis de un parola ave un rol esensal - nom, ajetivo, averbo o verbo. La sinifia de un cambia de rol depende de la rol esensal. Per esemplo, cuando on ajunta -o a un verbo o ajetivo, lo deveni un conseta:

 • paroli (parla) > parolo (la ata de parla)
 • bela (bela) > belo (belia)

Cuando on ajunta -a a un nom, lo deveni la cualia de la sinifia orijinal:

 • reĝo (re) > reĝa (real)

Cuando on ajunta -i a un nom, lo deveni la ata cual es asosiada con la nom:

 • reĝo (re) > reĝi (ata como un re, rena)

Per plurali un nom, on ajunta la sufisa -j. Si la nom es la ojeto de un verbo, on ajunta -n. Un ojeto plural fini con -jn.

Ajetivas acorda con sua nomes:

 • bona tago (bon dia)
 • bonaj tagoj (bon dias)
 • bonan tagon (bon dia - ojeto)
 • bonajn tagojn (bon dias - ojeto)

La intende de esta acorda es permete ordinas libre de parolas:

 • la knabino feliĉan knabon kisis - la xica besa un xico felis
 • la knabino feliĉa knabon kisis - la xica felis besa un xico

Verbos es o transitiva o nontransitiva. La transitivia pote es cambiada par la sufisas -igi (per cambia un verbo nontransitiva a un verbo transitiva/causal) e -iĝi (per cambia un verbo transitiva a un verbo nontransitiva/"vose media").

 • akvo bolas je cent gradoj - acua boli a 100 grados
 • ni boligas la akvon - nos boli la acua

Alga averbos spesial no fini con -e ma con -aŭ o otra leteras, pe hodiaŭ (oji), ankoraŭ (ancora), nun (aora), e tro (tro). Otra parolas gramatical no ave finis spesial: pronomes (mi - me), preposadas (al - a), juntas (kaj - e), numeros (du - du) e otras (ne - no, ankaŭ - ance, nur - sola, - an, ho - o!)

Article[edita | edita la fonte]

Esperanto ave un article de defini: la. Lo no ave un article de nondefini, ma on pote usa unu (un) o iu (alga) en alga situas.

Pronomes[edita | edita la fonte]

singular plural
1 mi (me) ni (nos)
2 vi (tu/vos)
3 mas li (el) ili (los)
fema ŝi (el)
comun/neutra ĝi (lo)
nondefinida oni (on)
refletante si (se)


La pronomes personal aseta la sufisa ojetal -n como nomes.

Ajetivos de posese es creada par ajunta la sufisa ajetival -a. Los acorda con sua nom como otra ajetivos (per esemplo, los nesesa -j e -n si sua nomes ave los):

 • ni salutis liajn amikojn - nos saluta sua amis.

Jeneral, la pronomes de posese es produida par usa la con la ajetivo de posese:

 • la mia - de me

La pronom refletante es usada per refere a retro a la sujeto si la sujeto es de person tre:

 • li lavis sin - el lava se
 • ili lavis sin - los lava se / los lava lunlotra
 • li lavis lin - el lava el (un otra person)

Esta model continua con la ajetivos de posese (diferente de elefen):

 • li manĝis sian panon - el come sua pan (la pan de se mesma)
 • li manĝis lian panon - el como sua pan (la pan de un otra person)

Orijinal, on ia sujesta ce on pote distingui du formas per la person du singular — ci e vi — ma ci ia deveni nunca comun usada, e donce la sinifia esata de ci es oji nonclar.

Ĝi es jeneral usada sola con cosas e animales, e con enfantes si la seso no es conoseda.

Pronomes de mostra, de demanda e de relata es partes de la "table de corelatas":


Demanda
(cual?)
Mostra
(esta/acel)
Nondefinida
(alga)
Universal
(cada/tota)
Nega
(no)
ki– ti– i– ĉi– neni–
Spesie –a kia
(de cual spesie?)
tia
(tal)
ia
(de alga spesie)
ĉia
(de cada spesie)
nenia
(de no spesie)
Razona –al kial
(perce?)
tial
(donce, per esta/acel razona)
ial
(per alga razona)
ĉial
(per cada razona)
nenial
(per no razona)
Tempo –am kiam
(cuando?)
tiam
(aora, alora)
iam
(a alga ora/ves)
ĉiam
(sempre)
neniam
(nunca)
Loca –e kie
(do?)
tie
(asi, ala)
ie
(en alga loca)
ĉie
(en cada loca)
nenie
(en no loca)
Modo –el kiel
(como?)
tiel
(tal)
iel
(en alga modo)
ĉiel
(en cada modo)
neniel
(en no modo)
Posese –es kies
(de ci?)
ties
(de el)
ies
(de algun)
ĉies
(de cadun)
nenies
(de nun)
Cosa –o kio
(cual?)
tio
(esta, acel)
io
(alga cosa)
ĉio
(cada cosa)
nenio
(no cosa)
Cuantia –om kiom
(cuanto?)
tiom
(tan multe)
iom
(alga)
ĉiom
(tota)
neniom
(zero)
Individua –u kiu
(ci? cual?)
tiu
(esta/acel, el)
iu
(algun, alga)
ĉiu
(cadun, cada)
neniu
(nun, no)


Como en elefen, la parolas de demanda es ance parolas de relata.

La corelatas de cosa es nomes, e la corelatas de spesie e individua es e ajetivos e nomes. Donce, los aseta la sufisas -j e -n cuando nesesada. La corelatas de loca aseta -n per indica move.

Comparas[edita | edita la fonte]

Comparas es espresada con tiel...kiel (tan...como), pli...ol (plu...ca), la plej (la plu), malpli...ol (min...ca) e la malplej.

 • mi skribas tiel bone kiel vi - me scrive tan bon como tu
 • tiu estas pli bona ol tiu - esta es plu bon ca acel
 • tio estas la plej bona - acel es la plu bon
 • la mia estas malpli multekosta ol la via - la mea es min cara ca la tua

Verbos[edita | edita la fonte]

Tota verbos segue la mesma model, sin eseta. Los no cambia per acorda con la sujeto o ojeto.

Cada tempo ave un vocal spesial, a cual otra sufisas es ajuntada:

 • -a - presente
 • -i - pasada
 • -o - futur


Moda simple Partisipio ativa
(-nte)
Partisipio pasiva
(-da)
Infinitiva Comanda,
desira
Ipotesal
(ta...)
Pasada (ia...) -is -inta -ita -i -u -us
Presente -as -anta -ata
Futur (va...) -os -onta -ota


On pote crea plu formas de la verbos par usa la varias de esti (es) con la varias de la partisipios:

 • mi estis kaptinta - me ia es caturante ante alora, me ia catura ja
 • mi estus kaptonta - me ta es caturante en la futur, me ta catura en la futur
 • mi estos kaptanta - me va es caturante alora, me va catura alora
 • etc

On pote ance ajunta la sufisas verbal a la partisipio:

Verbo simple Aspeta continuante Aspeta perfeta Aspeta comensante
Presente mi kaptas
(me catura)
mi kaptantas
(me es caturante)
mi kaptintas
(me catura ja)
mi kaptontas
(me catura pronto)
Pasada mi kaptis
(me ia catura)
mi kaptantis
(me ia es caturante)
mi kaptintis
(me ia catura ja)
mi kaptontis
(me ia catura pronto)
Futur mi kaptos
(me va catura)
mi kaptantos
(me va es caturante)
mi kaptintos
(me va catura ja)
mi kaptontos
(me va catura pronto)
Ipotesal mi kaptus
(me ta catura)
mi kaptantus
(me ta es caturante)
mi kaptintus
(me ta catura ja)
mi kaptontus
(me ta catura pronto)


On ave modeles paralel (con esti o sufisas) per la vose pasiva.

Un proposa es negada par ajunta ne o par usa un de la formas negante de la table de corelatas. Normal, sola un parola negante pote es usada en un proposa.

Demandas[edita | edita la fonte]

On pote crea un demanda par usa un de la parolas de demanda en la table de corelatas (ki-), comun a la comensa de la frase ma ance a otra locas:

 • li scias, kion vi faris - el conose cual tu ia fa
 • kion vi faris? - cual tu fa?
 • vi faris kion? - tu fa cual?

On usa ĉu (si, esce) per demandas de si o no:

 • mi ne scias, ĉu li venos - me no conose si el va veni
 • ĉu li venos? - el va veni? esce el veni?

Preposadas[edita | edita la fonte]

Preposadas vade ante la proposa nomal, e jeneral pos la parola cual los altera. On debe atenta usa la preposadas en modo cual adere a la sinifia. Si no preposada pare bon, on pote usa la preposada nondefinida je.

Conjunctions[edita | edita la fonte]

La juntas es kaj (e), (o), nek (e no), se (si), ĉu (esce), sed (ma), anstataŭ (en loca de), krom (plu), kiel (como), ke (ce).

Numeros[edita | edita la fonte]

 • 0 - nul
 • 1 - unu
 • 2 - du
 • 3 - tri
 • 4 - kvar
 • 5 - kvin
 • 6 - ses
 • 7 - sep
 • 8 - ok
 • 9 - naŭ
 • 10 - dek
 • 12 - dek unu
 • 20 - dudek
 • 22 - dudek du
 • 100 - cent
 • 1000 - mil
 • 1 000 000 - miliono
 • 1 000 000 000 - miliardo
 • 1 000 000 000 000 - biliono
 • etc

Numeros de ordina es creada par ajunta -a, cuantias par ajunta -o, multiples par ajunta -obl-, fratos par ajunta -on-, colies par ajunta -op-, e repetes par ajunta -foj-.

 • tria (numero tre, ajetivo)
 • trie (numero tre, averbo)
 • dudeko (duple, un grupo de dudes cosas o personas)
 • duobla (duple, ajetivo)
 • kvarono (cuatri)
 • duope (par duples)
 • dufoje (du veses)

On espresa la idea de distribui con la particula po:

 • mi donis al ili po tri pomojn / pomojn mi donis al ili po tri - me dona tre pomas a cadun (cadun reseta tre)


Gramaticas

AitianArabiCatalanDeutxElefenEnglesEspaniolEsperantoFransesGotoInterlinguaItalianLatinaOsitanRomanianRumansRusceTibetanXines