Jump to content

Sistem de urina

De Vicipedia

La sistem de urina es composada de la renes, ureteres, vesica, e uretra. La rol de la sistem es la elimina de dejetada de la corpo, regula la volum e presa de sangue, controla la nivel de eletrolitos e metabolites, e regula la pH de la sangue. La curso urinal es la sistem per drena per la estrae ultima de urina. La renes ave un fonte de sangue estendosa via la arterias renal cual parti de la renos par la veno renal. Cada ren es composada de unias funsional nomida nefrones. Seguente la filtri de sangue e plu prosedes, dejetas (en la forma de urina) sorti la ren par la ureteres, tubos de fibres musculal cual propulsa la urina a la vesica urinal, do lo es reservada e ultima espulsada de la corpo par urini. La sistem de urina per la om e la fem es multe simil, diferente sola en la longia de la uretra.

Sirca 800 a 2000 mililitres de urina es normal produida cada dia par un umana sana. Esta cuantia varia par la asorbe de licuida e la sania de la renes.