Nova-parla

De Vicipedia
"Frate grande regarda tu".

En la libro 1984, par George Orwell, nova-parla (Newspeak) es la lingua de Oseania, un stato autocrata renada par la "partito", ci ia crea la lingua per ateni la goles ideolojial de "sosialisme engles" (o Ingsoc). En la mundo de la libro, nova-parla es un lingua controlada, de gramatica restrinjeda e vocabula limitada, un desinia linguistica intendeda per limita la libria de pensa - identia personal, espresa personal, vole libre - cual menasa la rena e ideolojia de Big Brother ("frate grande") e la partito, ci ia crimini consetas libre como Thought-crime ("pensa-crimin"), pd contradises de Ingsoc ortodox.

En la apendis de la novel, The Principles of Newspeak ("La prinsipes de nova-parla"), Orwell espica ce nova-parla segue la plu de gramatica engles, ma es un lingua marcada par un vocabula continuante descresente. Pensa completa es reduida a termas simple con sinifia simple. La contratas de nova-parla, como Ingsoc, Minitrue ("ministreria de veria"), etc, dervia de la cortis silabal de rusce, cual indica la governa de instituis sosial de la Uni Soviet, como politburo, comintern, kokhoz, e komsomal. La intende politica per la futur estendeda de la lingua nova es per tota membros de la partito e sosia, estra la Proles - la clase de laborores de Oseania - per comunica sola en nova-parla, par la anio 205. En la 66 anios de cambia, la usa de Oldspeak ("parla vea", pd engles comun) va resta entre conversas en nova-parla.

Nova-parla es ance un lingua construida, con fonolojia, gramatica, e vocabula desiniada, como engles basal ("Basic English"), cual Orwell ia suporta en la Gera Mundal 2, e ia rejeta plu tarde en la esajo "Politica e la lingua engles" (Politics and the English Language, 1946), en cual el critica la malusa de engles en sua eda: metafores morinte, pronunsia ostentosa, retorica finjosa, cual produi la parolas sin sinifia de "duple-parla", la produida de razona nonclar.