Jump to content

Imno nasional de Corea Norde

De Vicipedia

Aeguc-ca (애국가, 愛國歌), o la canta patriota, es la imno nasional de la Republica democrata popular de Corea (Corea Norde).  Lo es composada par Kim Won Gyun (김원균, 金元均) e lo testo es la obra de Pak Se Yong (박세영, 朴世永).  Lo ia deveni la imno ofisial de la republica en 1947.

Noncomun entre la cantas coreanordena, Aeguc-ca nunca refere a no la Partito de laborores de Corea no la respeta de gida de la xefes Kim.

La imno nasional de la Republica de Corea (Corea Sude) es ance clamada Aeguc-ca, ma es completa diferente en testo e musica.

testo corean
testo corean
con leteras xines
fonetica
en elefen
un tradui
 

아침은 빛나라 이 강산
은금에 자원도 가득한
삼천리 아름다운 내 조국
반만년 오랜 력사에
찬란한 문화로 자라난
슬기론 인민의 이 영광
몸과 맘 다 바쳐 이 조선
길이 받드세

백두산 기상을 다 안고
근로의 정신은 깃들어
진리로 뭉쳐진 억센 뜻
온 세계 앞서 나가리
솟는 힘 노도로 내밀어
인민의 뜻으로 선 나라
한없이 부강하는 이 조선
길이 빛내세

아침은 빛나라 이 江山
銀金에 資源도 가득한
三千里 아름다운 내 祖國
半萬年 오랜 歷史에
燦爛한 文化로 자라난
슬기론 人民의 이 榮光
몸과 맘 다 바쳐 이 朝鮮
길이 받드세

白頭山 氣像을 다 안고
勤勞의 精神은 깃들어
眞理로 뭉쳐진 억센 뜻
온 世界 앞서 나가리
솟는 힘 怒濤도 내밀어
人民의 뜻으로 선 나라
限없이 富强하는 이 朝鮮
길이 빛내세

Atxim un pin'nara i gangsan,
ungum-e jauon-do gaduc-han,
samjol-li arumdaun ne joguc,
ban-man-nion oren riocsa-e;
txanran-han munhua-ro txaranan,
sulgiron inmin-e i iongguan,
mom-gua mamda batxio i Txoson,
cili batuse!

Bectusan cisang-ul da ango,
gunro-e txongsin-un cit-tul-o,
jil-li-ro mung-txiojin ocsen tut,
on sege apso nagari;
sonnun him nododo nemilo,
inmin-e tut-suro son nara,
han opsi pugang-hanun i Txoson,
cili pin'nese!

Brilia matinal de montanias,
arjentin rios, tera orosa,
la pais bela de tre mil milias,
con istoria tre sinco mil anios;
pais de cultur briliante,
par la sajias de popla,
nos ta dona plu gloria,
con nos corpos e mente!

Enspira la aira de Pectu,
leva la spirito de labor,
luta per la causa de veria,
avansa de antes de la mundo; 
potiosa como ondas mareal,
fundida de desira de popla,
esta Corea va plu brilia,
forte, rica, e nonlimitada!