Jump to content

Cristang

De Vicipedia

Cristang (acc Kristang, Cristan, Portugues di Melaka, Linggu Mai, e Papia) es un creol parlada par un comunia de persones de asendentes e portuges e asian ance nomida kristang. La lingua es parlada par sirce 5000 en Malaka e 400 en Singapor. La strutur gramatica es simil a melaiu, ma la vocabulo es composada xef de parolas portuges.

Verbos - tempos:

 • jah, de portuges "já" (ja) - pasada
 • ta, de portuges "está" (es) - presente continuante
 • lo/logo, de portuges "logo" (pronto) - futur

Nomes - seso:

 • macu - mas
 • femi - fema

Nomes - plural:

 • -s / -es - -s / -es
 • kustumi-kustumi - costumes
 • lala-lala - comes de mar

Pronomes:

 • yo - me
 • bos - tu
 • eli - el/lo
 • nus - nos
 • bolotu - vos (Port. vós todos')
 • olotu - los

Pronomes de posese:

 • yo sa / yossa - me, el/lo de me
 • bos sa / bossa - tu, el/lo de tu
 • eli sa / elissa - se, el/lo de se
 • nus sa / nussa - nos, el/lo de nos
 • bolotu sa / bolotusa - vos, el/lo de vos
 • olotu sa / olotusa - se, el/lo de se

Pronomes demonstrante:

 • isti - esta
 • akeli - acel

Pronomes de demanda e relata:

 • keng - ci
 • ki - cual
 • kal - cual de los
 • kantu - cuanto

Pronomes nondefinada:

 • angkoza - alga cosa
 • empoku - un poca
 • kadakwal - cada cosa, cadun
 • kalkwal, kalkizera - cualce
 • keng keng - algun
 • mutu - multe
 • nada - no cosa
 • ninggeng - nun
 • otru - otra
 • sertu - alga, spesifada
 • tantu - tan multe
 • tudumbes - tota

Particulos:

 • ngka / nungka - nunca
 • nang - no
 • nadih - no ave
 • seng - si
 • ná! - no es vera? (paroleta de acorda)
 • seng? / ngka? - (paroletas de demanda)
 • lah - (paroleta de asentua)

Parolas duplida:

 • presta-presta, prepresta - multe rapida
 • moli-moli - multe mol

Espresas comun:

 • Grasias: Mutu merseh (Port. muitas mercês)
 • Como es tu?: Teng bong? (Port. estás bom?, leteral "têm bom?")
 • Cual es tu nom?: Ki bos sa numi? (Port. qual é o seu nome?, leteral "quê vosso nome?")
 • Bon matina: Bong pamiang (Port. boa manhã)
 • Bon mediadia: Bong midia (Port. bom meio-dia)
 • Bon sera: Bong atadi (Port. boa tarde)
 • Bon note: Bong anuti (Port. boa noite)
 • Madre: mai (Port. mãe)
 • Padre: pai (Port. pai)
 • Sposa: muleh (Port. mulher)
 • Sposo: maridu (Port. marido)
 • Fem vea: bela (Port. velha)
 • Om vea: belu (Port. velho)
 • Enfante peti: Quenino / keninu (Port. pequenino)
 • Boca: boka (Port. boca)
 • Obesa: godru (Port. gordo)
 • Bela: Bonitu (Port. bonito)
 • Selebra: festa (Port. festa)

La numeros:

 • ungua/ngua - 1
 • dos - 2
 • tres - 3
 • katru - 4
 • singku - 5
 • sez - 6
 • seti - 7
 • oitu - 8
 • nubi - 9
 • des - 10